onsdag 25. februar 2015

Levande vinter

Sist eg var heime tok vi oss ein tur på isen (som var tjukk nok til å bere ein liten lastebil), og vi var langt frå dei einaste som naut den fine dagen.
For det fyrste var det Natanja, som for so vidt inngår i pronomenet "vi". 
Og so var der tre hjortestutar med høvesvis seks, fire og to greiner, etter det vi kunne sjå og resonnere oss fram til.
Dessutan var der spor av oter langs land!