lørdag 18. januar 2014

Uoppdaga magasin

Der ute finst det ei enorm mengd magasin og tidsskrift, og eg tenkjer ofte at eg skulle so gjerne ha abonnert på nokon av dei, eller kjøpt dei regelmessig. Men so veit eg aldri heilt kva for eit eg skal satse på og få i postkassa regelmessig, og eg finn sjeldan noko i butikkane når eg no og då ser etter. Men eg veit at dei finst der ute, desse inspirerande hefta som kan få ein til å bla og bla, eller som får ein til å sitje ein halvtime på ei og same side fordi ein ikkje klarer å sjå seg mett. Til dømes:
                              
1, 2, 3
1. Print som tek føre seg grafisk formgjeving som er til å drøyme seg vekk i. 
2. Rattle som er stappfullt av ny lyrikk, og som heldigvis har ei nettside for dei som ikkje tingar.
3. Hjartemagasinet som er inspirerande og fint.

Har de føreslag til noko de har glede av og kan vere verdt å kike nærare på, og som ikkje er for vanskeleg å få tak i?

tirsdag 14. januar 2014

Leseplanar

books
books
bileta er lenka
Av og til prøver eg å lage stablar og lister av bøker som eg skal lese i løpet av ein viss tidsperiode, gjerne i ei viss rekkjefølgje. Men etter mykje prøving og tilsvarande mykje feiling, har eg no utarbeidd eit leseplan-system som vonarleg skal gjere det mogleg å vere spontan og impulsiv i kva eg les, samtidig som eg held eit visst fokus. Planen er slik at eg skal lese:

- minst 3 bøker med russisk forfattar
- minst 3 science fiction-bøker
- minst 3 noveller av ulike forfattarar
- minst 3 bøker av filosofisk karakter
- minst 3 bøker eg er skeptisk til på grunn av omslaget
- minst 3 italienske bøker
- minst 3 biografiske bøker

Talet tre er so fint med det at, dersom eg ikkje likar kategorien (eller at eg finn so mange bøker utanom som eg heller vil lese), so kan eg likevel seie at eg har vore innom. Dessutan er det heller ingenting som hindrar meg i å forsdjupe meg endå meir dersom eg kjem over fleire lokkande bøker.