søndag 30. juni 2013

Syrinnetter

Det er i desse lune sommarkveldane når lufta og lyset, som skimrar so svakt at du aldri heilt får det med deg, at konturane blir meir flytande og litt mindre tydelege enn vanleg. Dei blir mjukare, slik at det kjennest rett og lindrande sjølv om du ikkje hadde oppfatta at der var noko som trengde lindring.

 God kveld, vesle bille!

Translation: In these soft summer evenings the light shimmers (as does the air) so vaguely that you never quite manage to catch the glimpse of it, you just sense it is there. The outlines are smudged, less clear than usual, and they grow smoother in order to heal the things which sickness you were not aware of.

fredag 28. juni 2013

Ein fyrste og siste gong

Det vart ein ufrivilleg bloggpause frå onsdag kveld då blindtarmsvedhenget byrja å gjere seg til kjenne. Men når ein har legar som raskt gjev rett diagnose, og når ein blir sett som nummer to i operasjonskøen, og når kirurgane er so dyktige at ein blir utskriven frå sjukehuset ein time etter at ein er vakna frå narkosen (under tjue timar etter at ein merka at noke var gale), då er det til å bli veldig glad av. Og å ha Amanda Palmer-songar på hjerna store delar av tida hjelp på humøret, det òg.


Translation: In less than twenty hours from first noticing the symptoms of Appendicitis, I could leave the hospital after awakening from a successful surgery. It is such a good feeling to have doctors and surgeons that are able to identify and remove a problem in such a short period of time. And having Amanda Palmer's songs in my head most of the time made me feel even better.

mandag 24. juni 2013

Jonsok (og andre sommargleder)

- Lesnad som ikkje er relatert til pensum (t.d. Tess of the D'Urbervilles og Tex Willer)
- Å få til å slå graset i bakkane med stuttørve (ein kort ljå)
- Jonsokkveldar som ser ut til å vere tekne rett ut frå eit Nikolai Astrup-måleri
- Ny fjellbukse som gjer lengre turar endå meir freistande
- Hundepotar som trippar av glede kvar morgon, når ein går ut på trappa for å helse på
- Å oppdage nye plantar på nye stader (den under heiter myske, eller Galium odoratum)
- Fine steinar i elver og vatn som blir putta i lomma før dei får pynte opp glaskarmen i støva (stova)
- Dyfta av ryllik og syriner
- Toreskyer som ikkje er svarte og skremmande, men blå og nærast lokkande
- Å kunne søve so lenge ein vil, eller til ein blir vekte av lukta av frukost (eller middag)
- Bloggkonkurransar som er til å smile av (slik som Siv sin)
- Kjensla av at ein er komne so langt i livet som ein aldri før har vore, samtidig som at heime er slik det alltid har vore, trygt og lunt og kjært.

fredag 21. juni 2013

Tolmod

Vi hadde eigentleg gjeve opp håpet på at valmuesystra skulle kome. Etter tre år utan blomstring hadde vi tenkt å overgje plassen til ein ny plante. Men so gløymde vi å spa ho opp når sommaren var over, og so tykte vi liksom det var litt gale å ta ho vekk når ho hade bjynt å spire no i vår. Og av og til, dersom ein berre held ut litt lenger enn ein trur ein har tolmod og styrke til, so skjer det vakre ting.

Translation: After three years without blooming, we had decided to give the space of the blue poppy to a new plant. However, having neglected to dig up its root in the autumn, we did not have the hearts to remove it when it displayed its sprouts this spring. And sometimes, if you just linger on things a bit longer than what you expected your patience to endure, beautiful things happen.

onsdag 19. juni 2013

Hattefineri

Eg skulle ynskje alle kunne finne ein hatt som passa ein perfekt, slik at alle hadde blitt so glade i å gå i hatt at ein gjekk i det heile tida og overalt.
Cloche hats (undated) by pellethepoet

Translation: I wish everyone would find the perfect hat to that everyone would wear one all the time.

I dag og i morgon (Olav H. Hauge)

Eg er berre ein gneiste
av den store eld.
Og som eg kveiktest i myrkret,
skal eg slokna ein kveld.

Eg er den bylgja som brusar
i denne stund,
med nye fødest og fyllest
og gamle sig i blund.

Eg er det bladet som blakrar
i denne vår.
Du skal skjelva i stormen
eit anna år.

Eg er den vakande, eigande,
det auga som ser,
den dropen som no speglar
himmelens vêr.

Eg lever og gløder,
veit ikkje kvi -
Verdi med blomar og kvende
er i dag mi.

Du skal eiga all venleik
på denne jord
når eg longo er burte
og kvorvne mine spor.

lørdag 15. juni 2013

Kløkka ni om morgonen

Dette er vatnet vi set garn i. Dette er vatnet der vatnet speglar sanningane over vasskorpa tydlegare enn det auget kan oppfatte ved å einast stirre gjennom luft.

Translation: This is the lake in which we throw out nets and pull them up with fish. This is the lake which reflects the truth above its surface in a clearer manner than what is seen through the air only.

fredag 14. juni 2013

Heimkoma

- Bø med midjehøgt gras
- Blomstrande, lyseblå iris
- Ny klassikar å lese
- Mjukt sommarregn som akkurat ikkje når det øvste trappetrinnet der ein sit og ser på
- Peppermynte som overlevde vinterfrosten likevel
- Rabarbragraut
- Hundehår på kleda etter etterlengta hundekos
- Meldingar til dei ein saknar allereie

tirsdag 11. juni 2013

Choices

"This is how the summer ends" syng To Kill a King. Men min sommar er nett starta.

Translation: To Kill a King sings "This is how the summer ends". But mine has just begun.

lørdag 8. juni 2013

Laurdag

Ein gong kan det kome ein dag då du oppdagar at det er laurdag, og at du ikkje har hatt laurdag med skikkeleg laurdagskjensle på fleire veker. Då føresler eg at du startar dagen med ein gamal episode 20 spørsmål med yndlingsforfattaren din, akkopagnert av iste og ein enkel frukost, før du legg eit skjerf rundt halsen (dersom det er kjølig), sleng på deg ei jakke med hette (dersom det er regn i lufta) og pakkar veska med penn og papir, eit handlenett og to hundre kroner kontant, helst samla i ein stor, blå seddel. Det gjer ein litt nostalgisk og tenkje på at ein i lommeboka har ein papirlapp verdt to hundre kroner, og at dei pengane skal ein bruke på akkurat det ein har lyst til.
Fyrste stopp er kanskje gjenbruksbutikken der dei har bøker til ti kroner stykket og koppar til ein femmar. Og når ein finn ein blå kopp med kvite skyer og to bøker, då gjer det ikkje so mykje at Bokmannen over vegen er stengd. So kan ein vandre litt igjen, svinge innom helsekostforretninga der det finst te og fleire spennande varer, før ein endar runda på Asia-matbutikken der dama bak disken tipsar ein om verdas beste juice, og ein plukkar med seg diverse varer som ser gode ut.

fredag 7. juni 2013

Sommarstjerner

Har du noken gong lurt på korfor der er so få stjerner å sjå på himmelen no om sommaren?
Det er fordi dei har flytta inn i oss og gjort oss til sommarstjerner

Translation: Have you ever wondered why there are so few stars in the sky in the summer?
It's because they've travelled into us and made us summer stars.

tirsdag 4. juni 2013

Chrysolina graminis II

Hugsar de den utrydningstrua tansy-billa (eller direkte omsett: reinfannbilla) som eg nemnde i haust? Då eg i dag såg gjennom nokre bilete frå i fjor sommar, slo det meg at der var ein slåande likskap mellom reinfannbilla og billene på nokre av bileta. Etter litt undersøking (som blant anna innebar å sjå på nokre av forvekslingsartane) ser det ut til at billene på fotografiet høgst truleg er reinfannbiller. Utbreiingskart og andre kjelder syner at vi har arten i Noreg, sjølv om det i hovudsak er på Austlandet at dei har blitt observerte.
Eg skal i alle fall halde augene opne i sommar, i tilfelle eg ser dei att.

Translation: I found a couple of photographs from last summer, revealing a couple of beetles which really do resemble the tansy-beetle, Chrysolina graminis, which is an endangered species. I'll keep my eyes open this summer, that's for sure!

søndag 2. juni 2013

Midt mellom eksamenar

- Blåse løvetannfrø utover verda
- Kjøpe lys som luktar kirsebær
- Få foreldrebesøk som har med blåbærpai, heimefiska fisk og te
- Lese ut ei halv og ei heil bok på ein dag
- Ha vindauget ope heile dagane
- Gå tur i regnsvale kveldar
- Ete vassmelon
- Lytte til Nick Cave,Tim Buckley og PJ Harvey sine stemmer om einannan
- Plukke liljekonvall og humleblom ved elva
- Gå berrføtt
- Spele ukulele
- Øve seg på å ha gullsoler med smilande andlet festa til øyreflippane
- Lese til eksamen