onsdag 26. desember 2012

Det er so lett å gløyme

Når ein er heime gløymer ein fort at mobilen må ladast og at den helst bør vere i nærleiken, særleg når der er folk som vil ha tak i ein. Det er so lett å gløyme slikt når ein har Age of Empires tilgjengeleg og kan prøve ut nye strategiar, det er so lett å gløyme når ein er ute i fleire timar kvar dag for å oppdage nye holer, følgje reve-og oterspor og høyre ramnene sin klagesong i fjella. Det er so lett å gløyme når ein har eit strikkety som veks seg litt lenger for kvar dag, og når ein har bøker som skal lesast og filmar som skal sjåast. Bilete og dokumentering blir liksom litt uviktig, og ein ynskjer berre å nytte dagane til det fulle.

Translation: It is so easy to forget to capture the moments when you're so caught up with living them. Sometimes that is quite all right, though.

mandag 24. desember 2012

Julero

Akkurat slik skal jula vere. Gledeleg jul til dokke alle!

Translation: Christmas, just as it ought to be. Merry Christmas to you all!

søndag 23. desember 2012

Tex Willer

Jula er som skapt for eventyr og forteljingar og spenning, det vere seg filmar, bøker og ikkje minst teikneseriar. Ettersom bror min har ei rimeleg stor samling teikneseriar liggande her heime er det ekstra stas å ha god tid til å lese gamle og nye historier av favorittane. Då eg var litt mindre hadde eg ein periode då eg las ein del Tex Willer, og denne jula skal eg fordjupe meg litt meir i dette teikneserieuniverset.

Tex Willer (eller Nattens Ørn blant indianarane) er ein ranger, som regel ikledd gul skjorte, som på midten av 1800-talet ferdast rundt i Arizona og andre delar av Amerika saman med Kit Carson, eller "gamle kamel" som Tex kallar han. Med sin sterke sans for rettferd, tek dei seg av kjeltringar av alle tenkelege slag.

Translation: This Christmas I will be reading some more Tex Willer, as I remember reading the stories when I was younger and I used to love them back then. I still do.

fredag 21. desember 2012

Den store soljakta

Vi fann ho til slutt.

Translation: We went to look for the sun. We found her at last.

torsdag 20. desember 2012

Når du er heime kan du:

- Ete mamma sine heimelaga brødskiver med Port Salut og røykjelaks
- Besøke den vidaregåande skulen og klemme både lærarar og elevar
- Drikke kakao på kafé
- Leggje opp 247 masker på ein rundpinne
- Ligge framfor omnen med ein hundelabb kvilande på skuldra (og armen min over magen hinna (dialekt for "hennar"))
- Bla i The King's Three Images
- Setje til/frå-lappar på julepakkane
- Leite fram vinterjakke og tjukkegensar og vottar og den tjukkaste hua til juletrejakta i mårå
- Sjå naturdokumentarar med David Attenborough når det er mørkt ute

Translation: When you're home for Christmas you might want to visit your old school and friends there, eat home made food, prepare for the Christmas tree hunt, prepare the Christmas presents, start a new knitting project and look through your older brother's MA thesis.

mandag 17. desember 2012

Om uventa erfaringar

Når siste prøva før jul er ferdig, kan plutseleg veldig månge fantastiske ting skje. Du kan få eit vedvarande julestemning-sjokk, og plutseleg har du kjøpt to bøker du har ynskt deg ei god stund og ete lunsj i ei nesten tom kantine (fordi nesten alle andre er ferdige med alle eksamenar og slikt), berre fordi du kan. Dessutan kan det ligge ei julegåve i postkassa når du fer opp på hybelen for å kvile litt. So kan det tenkjast at du og ei til blir invitert med på korøving til det som fram til då har vore eit mannskor på fire personar. Dei siste timane før øvinga startar kan de hende du finn ut at ei av veninnene dine er like fascinert av stein som du er, og at du ikkje var det einaste barnet som samla med seg steinar frå alle mogelege stadar likevel. (Appelsinsjokolade er forresten himmelsk.) Når øvinga startar, skjønar du plutseleg (eller kanskje går det litt gradvis) at "Ola var fra Sandefjord" er ein av dei søtaste songane å syngje, særleg med tre mannsstemmer under ei melodistemme sunge av to jenter. Så går du heimatt med stjernehimmelen over og framom deg medan du nynnar, prøver å hugse den vanskelegaste noterekkja i melodien.

Translation: When you've finished the last test before Christmas, many wonderful things may suddenly happen. You might get a lasting Christmas mood shock, resulting in two new books and lunch in the almost empty cafeteria (because almost everyone else has gone home), just because you can. Besides, there might be a Christmas present waiting for you in the mailbox. And it might be that you and a friend are invited to join the rehearsal of what, for the time being, is a men's choir or four. During the last hours before the rehearsal you may discover that your friend loves rocks just as much as you, and that you were not the only child who collected pebbles and small rocks from all thinkable places. When the rehearsal starts, you suddenly (or perhaps gradually) realise that "Ola var fra Sandefjord" is one of the sweetest songs to sing, especially when you have two bases and one tenor in addition to the melody sung by you and your friend. And as you walk home with the starry sky over and ahead of you, you hum and try to remember the hardest part of the melody.

lørdag 15. desember 2012

Vide himlar

Translation: Some Flickr photos which inspire me at the moment.

fredag 14. desember 2012

Desemberdagar

- Rosa morgonhimlar
- Snøv som knirkar og glitrar
- Middag i kantina
- Månge timar på biblioteket
- Å finne marsipangrisen som var gøymd på biblioteket
- Semesterprøve i engelsk overstått
- Å øve til grammatikkprøve i norsk (noke eg likar veldig gødt!)
- Den fyrste julegåva er utdelt
- Bror som er ferdig med masteren
- https://soundcloud.com/audun-moseng/jupiter
- Hobbiten på kino
- Honning i staden for smør på skjeva
- Ingen julepynt på hybelen, men førjulsstemning likevel
- Telefonar heim nesten dagleg for å bestille komparar, eit nytt labbepar og julekaker til eg kjem heim
- Vakre menneske overalt (med andre ord: glade menneske overalt)

Translation: My December days have been filled with many hours at the library, Christmas presents, and wonderful smiles everywhere.

onsdag 12. desember 2012

Til å smile av

Av og til blir dagen betre på uventa måtar, til dømes ved at ei i klassa lagar dikt om deg. 

Translation: Sometimes your day turn out better for unthinkable reason, for instance by one of your friends writing a poem about you.

tirsdag 11. desember 2012

mandag 10. desember 2012

Suppe-måndag

Tips til korleis å få ein god start på veka: samle saman nokre vener, ein handfull instrument og lat vegetarianarveninna di lage middagen. Resultatet er veldig oppløftande.
Supa (2) by RegnbogeSupa (3) by RegnbogeSupa (4) by RegnbogeSupa by Regnboge

Translation: How to make the start of the week better: invite some friends over to your place, gather a handful of instruments and let your vegetarian friend cook dinner.

lørdag 8. desember 2012

Vinterlufta

... er kald.
... stikk i nasa so ein må puste med munnen.
... får lyden av skoa mine mot eit tynt lag med snø til å overdøyve alle andre lydar (skjønt alle høyrer berre sine eigne fotsteg).
... gjer lukter skarpare, særleg matlukter og eksos (det er som om luktmolekyla prøver å sleppe vekk frå kulden og av den grunn klamrar seg fast til det som går forbi).
... gjev ein lyst til å synge klokkeklåre tonar frå toppen av eit fjell.
... er klår.

Translation: I'm in love with the winter air because of its many excellent qualities.

torsdag 6. desember 2012

Skjegg

Skjegg får meg til å smile, og då er det jo heilt fantastisk at noken har funne på å lage beardrank.com, ei nettside der folk legg ut bilete av seg sjølv og skjegget sitt slik at folk kan stemme fram det skjegget dei likar best. Verda er herleg rar! (bileta er naturlegvis henta frå beardrank.com)
 

onsdag 5. desember 2012

Juleverkstad

No har eg laga heimelaga drops for fyrste gong, og du verda kor kjekt det er! Sjølv om ein ikkje alltid får det heilt til, men då er det nesten endå kjekkare. Av fem brett vart berre eitt øydelagt, og det seier vi oss nøgde med. Og dei va himla gode!Candy by RegnbogeCandy by RegnbogeCandy by RegnbogeCandy by Regnboge

Translation: Me and some friends got together to make candy. It was easier than I had thought, and 
the result was incredibly tasty. Perhaps a bit too tasty.

tirsdag 4. desember 2012

Nokre små endringar

Som dei fleste sikkert har lagt merke til, so endra eg skrifttypen i overskriftene her på bloggen for ei lita tid tilbake. No har eg òg teke vekk den grålege tittelbakgrunnen, og ettersom bloggen har utvikla seg til noko anna enn det den fyrst var tenkt til, har eg no endra bloggnamnet. Alvar, einhjørningar og andre vanlege ting reflekterer ikkje innhaldet i bloggen slik eg ser det: eg vil dette skal vere ein stad å samle skattar i form av ord, musikk, tankar, bilete og alt mogeleg anna fint. I enden av regnbogen kjennest mykje betre.

lørdag 1. desember 2012

Vinterlys

Når desember kjem med stikkande kuldegrader og tidleg solnedgong, då høver det fint å få besøk av to fine tvillingar som blir med på Bokmannen (for å handle det vi kan kalle kalendargåver til den ikkje-eksisterande adventskalendaren min) etterfølgd av te på kafé for å få varmen i kroppen medan mørkret blir tettare utanfor, skjønt det blir ikkje so mørkt likevel når tre og vindauge er dekorerte med julelys og lykter.
Three Friends by Regnboge
Skjønningar by RegnbogeBooks by Regnboge

fredag 30. november 2012

Ei lita påminning (før prøver og eksamenar)

Ein ven av meg kom med ein teori om at eg er eit konkurransemenneske, ein gong etter at vi hadde fått tilbake arbeidskravet i pedagogikk, og eg gav han rett. Eigentleg har eg eit enormt konkurranseinstinkt som driv meg framover, og som gjer at eg blir litt betre.

Etter mi meining er konkurranse ein god ting. Det å vere hakket framfor skjerpar sansane og inspirerer og motiverer til framgang. Det å bli betre er eit gødt mål å setje seg. Men det som er viktig å påpeike er at det handlar ikkje om å vere betre enn dei andre. Det handlar om å bli betre enn seg sjølv. Det handlar om å bevise at sjølv om ein ikkje klarte å skrive ei perfekt oppgåve eller få alt riktig på ei prøve, so klarte ein å gjere det betre enn sist gong. Og sjølv om poengsummen kanskje er lavare enn sist, so kan ein likevel meir enn før førre prøve, og det er det som tel, at ein stadig blir ei betre utgåve av seg sjølv.

Translation: Just a reminder to all of you who are to have tests and exams before Christmas: it's not about being better that the others. All that matters, really, is becoming a better version of yourself.

mandag 26. november 2012

Straight To You

Fordi stemma til Nick Cave høyrer november til:
All the towers of ivory are crumbling 
And the swallows have sharpened their beaks
This is the time of our great undoing
This is the time that I'll come running
Straight to you
For I am captured
Straight to you
For I am captured
One more time

The light in our window is fading
The candle gutters on the ledge
Well now sorrow, it comes a-stealing
And I'll cry, girl, but I'll come a-running
Straight to you
For I am captured
Straight to you
For I am captured
Once again 

Gone are the days of rainbows
Gone are the nights of swinging from the stars 
For the sea will swallow up the mountains 
And the sky will throw thunder-bolts and sparks 
Straight at you 
But I'll come a-running 
Straight to you 
But I'll come a-running 
One more time


Heaven has denied us it's kingdom 
The saints are drunk howling at the moon 
The chariots of angels are colliding 
Well, I'll run, babe, but I'll come running 
Straight to you 
For I am captured 
Straight to you 
For I am captured 
One more time


Heaven has denied us it's kingdom 
The saints are drunk howling at the moon 
The chariots of angels are colliding 
Well, I'll run, babe, but I'll come running 
Straight to you 
For I am captured 
Straight to you 
For I am captured 
One more time

søndag 25. november 2012

Når november nærmar seg slutten

- Fleire køppar te for dag
- Gode timar på biblioteket
- Fleire post-it-lappar i skulebøkene
- Ny, varm og varm raud ribbestrikka ullgensar frå herreavdelinga
- Smoothie på tilbod
- Romanar som får kvile litt fordi ein er for trøytt til å lese når det er tid for å leggje seg
- Ukulelespeling
- Syntaks og anna grammatikk på både norsk og engelsk
- Ynsket om at alle kunne ha minst ein fin hatt

Translation: The end of November is closing in on us, and here are some of the things November has been offering me: several cups of tea per day, good hours at the library, more post-it notes in my books, a new and red woolen sweater from the men's section in the shop, smoothies on sale, novels which I am too tired to read when the evening comes, ukulele tunes, new grammatical terms in both Norwegian and English, and lastly the wish that everyone owned at least one nice hat.

fredag 23. november 2012

Kråkesølv

Fyrst stod eg bak nokre sjanglande unge menn som tok veldig stor plass, men då dei flytta litt på seg fekk eg stå heilt framme. Og for ei stemning det var! Tonane til gruppa var fengslande som alltid, og det var akkurat passe mykje lyseffektar og røyk. Musikarane var veldig til stades, men til lenger det leid ut på natta, dess lenger unna konsertlokalet kom vi, og dei tok oss med til ei verd av melodiar og poesi som gjekk rett i hjarterota.
Kråkesølv by Regnboge
Kråkesølv by Regnboge
Kråkesølv by Regnboge
Kråkesølv by Regnboge
Kråkesølv by Regnboge

Translation: Kråkesølv created the most magical atmosphere last night/this morning.

torsdag 22. november 2012

Tilbake til studentlivet

Flowers in the Autumn by Regnboge
I går vart det kjole med blomar på, og gjensyn med alle flotte. Og pedagogikkarbeid. Og middag på kinesisk restaurant. Og quiz. I dag vart det morgonstudering og te hjå ei bra ei, ogso har eg teke opp tytebærkake frå frysen til eg får besøk til kvelden. Kløkka ni skal vi fare ned på Rokken for å høyre og sjå karane i Kråkesølv. Av og til lyt ein berre nyte dagane (so sant ein gjer skulearbeid innimellom).

Translation: Yesterday consited of a flowery dress, faces I've missed, school work, Chinese dinner and quiz. Today started off with morning studies at a friend's place, and tonight I will have some friends over at my place, and we'll eat som cake and then head down town to see Kråkesølv live.

tirsdag 20. november 2012

"Fifteen men on the dead man's chest"

Eg tør påstå dette er sjørøvarromanen framfor alle, og den bør lesast av alle som er det minste fascinert av sjørøvarar i litteratur og film.

Translation: I dare say this is the most important pirate novel there is. I suggest that if you have even the slightest interest in pirates and how they appear in litterature and film, you should read this novel.

mandag 19. november 2012

Korall

Alle burde ha minst ei diktsamling liggande i heimen sin. Av og til er det so bra å berre bla gjennom utan mål, og kanskje er det ingen titlar som får deg til å stoppe opp og lese, kanskje set du samlinga tilbake i bokhylla utan å ha fått noke å tenkje på, anna enn "eg var ikkje i humør til dikt no". Men av og til er det noko som tvingar augo dine til å lese, fyrst eitt, so to, so tre dikt, og plutseleg lever orda sine eigne liv inne i hovudet ditt, blir til bilete og fargar, og når du legg frå deg boka har eit smil lurt seg opp i munnvikane, eller kanskje kviler blikket ditt på eit hav langt borte. Dette er diktet "Korall" av Rolf Jacobsen:

Fra sitt feste på bunnen av dyphavet
i lampefiskenes dødsrike
vokser de seg umerkelig oppover
slektledd efter slektledd,
etasje på etasje
gjennom tusen år, kanskje titusen
til plutselig som et jubelrop
tordnende lys bryter frem.
Nå ser de solen.
Småbølgene som lette kyss.
Hvite armer legges omkring.
Muld kommer, regn kommer,
spirende frø kommer blomst
kommer palme, opp, opp
mot lysets krone.

Translation: A poem written by Rolf Jacobsen, one of my favourite Norwegian poets. I strongly believe that everyone ought to have at least one collection of poems in their home. Sometimes you don't really feel like reading poems, but at other times you might suddenly find that you're really in the mood for it, and it is truly amazing what a small poem or two can do to your day.

søndag 18. november 2012

Eg vil gå i kjole

No er det berre to dagar att med praksis, og det skal bli gødt å kome tilbake til studiekvardagen etter ti dagar med små, unge menneske. Onsdag trur eg eg skal feire med å ha på meg kjole med blomar på, dersom vêret tillét det. Det er alt for lenge sidan sist.

Translation: In two days I'm back to studying after having been in practice as a teacher for two weeks. When the day comes, I think I shall celebrate by wearing a flowery dress. If the weather allows it, that is. It's been too long since I last wore a dress.

fredag 16. november 2012

Om å reise i minnet


Translation: About travelling in your memory.