lørdag 16. juli 2011

Vicia

Vikker er ei slekt med veldig månge fine variantar, syns eg. Dei e litt smårare men samtidig veldig vakre. Kanskje eg ville valgt ei vikke dersom eg skulle ha vore ein blome?
 Fuglevikke (Vicia cracca) og skogvikke (Vicia sylvatica).

Translation: I think vetches are very beautiful, even though they're quite funny-looking. Perhaps that's how I'd like to be if I could be a flower.