onsdag 30. november 2011

Ein blome med ditt namn


Fordi denne songen får meg til å smile, sjølv om det e på eit språk eg ikkje forstår. Når ein søkjer opp omsetjinga av songen, so viser det seg at tittelen tyder noke sånt som "ein blome med ditt namn" eller "ein blome oppattkalla etter deg". Eg vil ha ei bille oppattkalla etter meg ein dag.

Translation: This song makes me smile, even though it is in a language I don't understand. However, searchin for translations I found that the title means "A flower named after you". I want to have a beetle named after me one day.

1 kommentar:

Johanne sa...

Nokre gonger treng ein ikkje skjøne orda for å bli glad, spesielt ikkje når det kjem til musikk! Då ein verkeleg ser kor mykje melodi gjer. (sjølv om tekst i mange tilfelle er viktig det og altså)