fredag 27. januar 2012

Det pleide ikkje vere vår før etter februar

Sov du vesle (vi song "vesle" i staden for "lille") spire ung
ennå er det vinter.
Ennå sover bjørk og lyng,
roser, hyasinter.
Ennå er det langt til vår,
langt til rogn i blomstring står.
Sov du vesle spire,
ennå er det vinter.

Ditta er den finaste vintersongen eg visste då eg va lita, og det er i grunn slek framleis.

Translation: An old lullaby that used to be, and still is, my favourite winter song. It tells the sprout to sleep until spring has come.

Ingen kommentarer: