lørdag 8. desember 2012

Vinterlufta

... er kald.
... stikk i nasa so ein må puste med munnen.
... får lyden av skoa mine mot eit tynt lag med snø til å overdøyve alle andre lydar (skjønt alle høyrer berre sine eigne fotsteg).
... gjer lukter skarpare, særleg matlukter og eksos (det er som om luktmolekyla prøver å sleppe vekk frå kulden og av den grunn klamrar seg fast til det som går forbi).
... gjev ein lyst til å synge klokkeklåre tonar frå toppen av eit fjell.
... er klår.

Translation: I'm in love with the winter air because of its many excellent qualities.