torsdag 21. mai 2015

Blogg, sa du?

Eg hadde visst ein blogg, eg, ein sånn internettstad der ein deler tankar og gode augneblinkar og legg ut bilete og skriv om ting som gjer ein glad. Ein sånn stad som er min eigen midt i alt virvar av internettkrokar og linkar og e-postar, og som no i månadar har vore inaktiv og slumrande. Men no tek eg til å vakne etter eit semester i bachelordvale, og hovudet er so smått i stand til å handsame tankar som ikkje knyter seg til akademisk forsking og oppgåveskriving. Det tek nok litt tid før eg får pussa alt støvet av den delen av hjernen som tenkjer blogg, men eg skal freiste starte att, med små og rolege steg.

1 kommentar:

h sa...

Hurra! Glad for at du er tilbake :)