søndag 5. august 2012

Ne me quitte pas

Kanskje den vakraste, og såraste, kjærleikssongen eg veit om. Her med mi halvgode omsetjing.

Ne me quitte pas                                                Ikkje forlat meg.
Il faut oublier                                                       Lat oss gløyme
Tout peut s'oublier                                              alt som kan gløymast
Qui s'enfuit deja                                                  [og] som allereie er hendt.
Oublier le temps                                                  Gløym tida
Des malentendus                                                med sine misforståingar
Et le temps perdu                                                og [gløym tida] som er forbi
A savoir comment                                               [ved å] finne ut korleis
Oublier ces heures                                              [ein kan] gløyme desse timane
Qui tuaient parfois                                               som til tider drap,
A coups de pourquoi                                           [ved hjelp]av forbipasserande "korfor?",
Le coeur du bonheur                                           det lukkelege hjartet.
Ne me quitte pas (4 fois)

Moi je t'offrirai                                                        Eg skal bringe deg
Des perles de pluie                                               perler av regn
Venues de pays                                                    frå land
Où il ne pleut pas                                                  der det ikkje regnar.
Je creuserai la terre                                               Eg skal grave i jorda,
Jusqu'apres ma mort                                             til og med etter min død,
Pour couvrir ton corps                                           for å dekkje kroppen din
D'or et de lumière                                                  med gull og lys.
Je ferai un domaine                                               Eg skal skape eit rike
Où l'amour sera roi                                               der kjærleik skal vere konge,
Où l'amour sera loi                                                der kjærleik skal vere lov,
Où tu seras reine                                                   og du skal vere dronning.
Ne me quitte pas (4 fois)

Ne me quitte pas
Je t'inventerai                                                         Eg skal finne opp
Des mots insensés                                                uforståelege ord
Que tu comprendras                                             som einast du skal forstå.
Je te parlerai                                                          Eg skal fortelje deg
De ces amants là                                                   om desse elskande
Qui ont vu deux fois                                               som to gongar såg
Leurs coeurs s'embraser                                       sine hjarte blusse opp [i flammar].
Je te racont'rai                                                        Eg skal fortelje deg
L'histoire de ce roi                                                  historia om kongen
Mort de n'avoir pas                                                som døydde fordi han ikkje
Pu te rencontrer                                                     var i stand til å finne deg.
Ne me quitte pas (4 fois)

On a vu souvent                                                     Ein har ofte sett
Rejaillir le feu                                                         elden bli vekt [til live]
De l'ancien volcan                                                  i den gamle vulkanen
Qu'on croyait trop vieux                                         som ein rekna som for gamal,
Il est paraît-il                                                          det er tydeleg.
Des terres brûlées                                                   Den brente jorda
Donnant plus de blé                                                gjev betre kveite
Qu'un meilleur avril                                                  enn den beste april,
Et quand vient le soir                                               og når kvelden kjem
Pour qu'un ciel flamboie                                           for å setje himmelen i brann:
Le rouge et le noir                                                   det raude og det svarte,
Ne s'épousent-ils pas                                               giftar dei seg [då] ikkje?
Ne me quitte pas (4 fois)

Ne me quitte pas                                                     Forlat meg ikkje,
Je ne vais plus pleurer                                              eg skal ikkje gråte meir,
Je ne vais plus parler                                                eg skal ikkje snakke meir.
Je me cacherai là                                                     Eg skal gøyme meg her
À te regarder                                                           for å sjå deg
Danser et sourire                                                     danse og smile,
Et à t'écouter                                                           eg skal høyre deg
Chanter et puis rire                                                  syngje og le.
Laisse-moi devenir                                                   Lat meg vere
L'ombre de ton ombre                                             skuggen av skuggen din
L'ombre de ta main                                                  skuggen av handa di
L'ombre de ton chien                                               skuggen av hunden din,
Ne me quitte pas (4 fois)                                          (berre) ikkje forlat meg.

Translation: Perhaps one of the most beautiful and saddest love songs I know of. Here I've tried to translate it into Norwegian.

2 kommentarer:

Malin Aurora sa...

Så himla fin låt!

Synne sa...

Den er nydelig, helt enig!