fredag 27. august 2010

Om stjerner

Og med døden kom sola, månen og stjernene. For når menneske døyr, stig dei opp til himmelen og blir lysande.
kjelde 1, kjelde 2: ei inuittisk skapingsmyte

Translation: And with the death came the sun, the moon and the stars. For when humans die, they rise to the sky and become shining lights.
(from an inuit myth)

Ingen kommentarer: