mandag 13. desember 2010

Spor

Det e 'kje berre menneske som brukar vegen. I dag hadde eit ekorn hoppa seg over vegen som eg går for å kome meg heim etter å ha følgd skuleruta frå sentrum. Han hadde hoppa so lett og fint at det såg ut som sommarfuglspor.Translation: The human made paths are not only used by humans. Those with four legs also follow them, and today a squirrel had crossed the snow covered road where I walk to get home. It had jumped so lightly that it looked like bytterfly prints.