tirsdag 29. januar 2013

Out of the Shelter


Den sommaren Timothy er seksten forlét han eit krigsherja England for fyrste gong i sitt liv for å besøke systra Kath som bur i Heidelberg i Tyskland der ho arbeider som sekretær for amerikanarane. Han reiser frå eit tilvere med rasjonering og stilleståande dagar til eit liv fylt av utflukter, sløsing og ei svimlande overflod av mat og luksusvarer. Den amerikanske livsstilen verkar overveldande og på månge måtar lokkande på den unge guten, det er nesten som han kan forstå Kath som ikkje har vore heime i England på tre år.

Men under den blånke og glitrande overflata ligg det minner og vonde historier som tidvis trengjer seg fram, og Timothy oppdagar at det ikkje berre er hans eige heimland og hans eigen barndom som er prega av den andre verdskrigen: utanfor Heidelberg er der framleis ruinar etter bombeangrep, den ein-arma Rudolph må jobbe hardt for å kunne støtte foreldra sine på landet økonomisk, og elva, der dei tyske borna må bade fordi dei ikkje har tilgong til dei amerikanske bassenga, er kraftig forureina. Dessutan kan det verke for at livet som Kath og venene hennar fører er langt i frå so harmonisk og lettlevd som det fyrst kan sjå ut til.


Ingen kommentarer: