lørdag 29. januar 2011

2011 - eit tankeeksperiment

Eg deltek i konkurransen på blogg.tinekatrine.com der ein kan vinne vekekalendar for 2011 frå listography.com

Ein vinterdag i 2011 ligg eg under dyna og skriv, skriv på eit anna språk enn det eg snakkar.

Ein vårdag i 2011 sit eg på ein benk i ein park på ein by i eit land eg aldri vore i før.

Ein sommardag i 2011 innser eg at eg har mista lappen med orda på, mista dei der eg såg han.

Ein haustdag i 2011 høyrer eg ein melodi på radioen, og heile verda mi veit at orda mine gøymer seg der.

Translation: I'm participating in Tine Katrine's competition, where you can win a weekly calendar for 2011 from listoraphy.com.

Ingen kommentarer: