søndag 15. mai 2011

Albatross

Vengjespennet er større enn lengda på ein tiger (frå snute til haletipp). Dei brukar fleire år på å finne maken sin, men held seg til denne gjennom heile livet. Saman passar dei på det eine egget dei får i gongen.
Albatross 065 by Tickhiller

Translation: Albatrosses amaze me.